Polskie biblioteki cyfrowe

Nie działa link? Skopiuj tytuł i użyj wyszukiwarki Google

Inicjatywy instytucjonalne:


Akademicka Biblioteka Cyfrowa ABC-Kraków


Wspólne przedsięwzięcie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prezentowane są elektroniczne wersje materiałów dydaktycznych oraz wybrane zabytki piśmiennictwa pochodzące z bibliotek krakowskich. Do obsługi dokumentów cyfrowych biblioteka wykorzystuje oprogramowanie VTLS/Virtua.


Akademicka Biblioteka Internetowa ABI


Projekt prowadzony przez Pracownię Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udostępnia materiały dydaktyczne oraz naukowe, także dźwiękowe i filmowe. Na stronie głównej biblioteki ABI użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki, dostępu do indeksu autorów, tytułów lub tematycznego.

Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Udostępnia publikacje, artykuły oraz książki z zakresu edukacji i oświaty. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.  Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Powstała w maju 2006 roku. Celem  biblioteki jest umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do zasobów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Zawiera książki, skrypty, monografie, czasopisma oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej eBIPol

Inicjatorem tego projektu jest Politechnika Łódzka, jego celem jest digitalizacja oraz elektroniczna archiwizacja zasobów PŁ. Pierwsze zasoby udostępniane są od 2005 roku. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Inicjatorem tego projektu jest Politechnika Śląska, jego celem jest digitalizacja oraz stworzenie cyfrowego zbioru z zasobów Politechniki. Biblioteka dostępna od 21-09-2008 roku. Oparta jest na oprogramowaniu dLibra.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Głównym celem jest umożliwienie dostępu do twórczości naukowej pracowników Politechniki Warszawskiej oraz do dokumentów o wysokiej wartości historycznej. Biblioteka prowadzona jest od wiosny 2005 roku, a od 2006 roku wykorzystuje oprogramowanie dLibra. Prezentowane są dzieła z zakresu myśli naukowej i technicznej, dorobek pracowników i studentów uczelni, a także  podręczniki opublikowane przez uczelnię.

Biblioteka Cyfrowa Projektu Libra

Stworzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Biblioteka umożliwia dostęp do publikacji elektronicznych dotyczących projektu dLibra.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Projekt prowadzi Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udostępniane są: artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, rozprawy doktorskie, monografie, katalogi wystaw, rękopisy i starodruki.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Inicjatywa ma na celu popularyzację czasopism z 19 - 20 w. oraz  ich  jednoczesną  ochronę. Biblioteka  pracuje na  oprogramowaniu  dLibra.

Biblioteka   Cyfrowa   Uniwersytetu  Wrocławskiego     BCUWr

Inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja poprzez dostęp do cyfrowych kopii dzieł będących w posiadaniu biblioteki. Umożliwia także dostęp do materiałów regionalnych. W skład kolekcji cyfrowej wchodzą książki, czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Biblioteka zbudowana jest na bazie oprogramowania dLibra.

Biblioteka Wirtualna ICM

Inicjatorem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje pełne teksty czasopism.

Biblioteka Wirtualna Matematyki

Inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego. Udostępnia teksty artykułów z polskich czasopism naukowych z dziedziny matematyki i fizyki.

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna CBW 

Utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej. Umożliwia dostęp do cyfrowej wersji materiałów regionalnych będących w jej posiadaniu, takich jak: monografie, statystyki, bibliografie, informatory. Zablokowano możliwość kopiowania materiałów na dysk twardy oraz możliwość wydruku, materiały można zamówić odpłatnie na nośnikach.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona CBN 

Prezentuje zbiory o charakterze narodowym zgromadzone w Bibliotece Narodowej, takie jak teksty literackie, mapy, nuty, fotografię, grafikę. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra oraz SZZ.

Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich CKCP 

Jest projektem Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Udostępnia czołowe tytuły prasy polskiej i polskich czasopism naukowych. Porozumienie w sprawie zasad realizacji projektu biblioteki podpisały w 2003 roku.

Czytelnia Serwisu Katolickiego Opoka 

Zamieszczona jest na portalu katolickim Opoka prowadzonym przez fundację o tej samej nazwie powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku. Czytelnia serwisu udostępnia kilkanaście tysięcy pozycji. Oprócz czytelni dokumentów tekstowych dostępne są także biblioteki plików audio oraz wideo.

E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Liderem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przy współpracy z Biblioteką Instytutu Historycznego, Biblioteką Wydziału Prawa i Administracji, Archiwum UW oraz Muzeum UW. Biblioteka jest w fazie wczesnego rozwoju ale docelowo zasoby będą reprezentowały takie typy dokumentów jak czasopisma, rękopisy, inkunabuły, książki, stare druki, grafikę i rysunki, dokumenty życia społecznego, muzykalia, kartografika, dokumenty życia społecznego. Serwis zbudowany jest na bazie oprogramowania dLibra.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Utrzymywana jest przez  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Korzystanie z serwisu daje możliwość przeszukiwania zasobów sporej części bibliotek cyfrowych z poziomu FBC.

Książki z dziedziny fizyki on-line 

Zbiór odsyłaczy do książek z dziedziny fizyki w języku angielskim. Zbiór ten jest opracowywany i udostępniany przez Bibliotekę Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES 

Inicjatorem tego pomysłu jest Biuro ds Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, natomiast wsparcia merytorycznego projektowi udziela NASK. W skład księgozbioru wchodzą książki, skarby bibliotek kościelnych, artykuły z czasopism oraz czasopisma i inne publikacje. Swoje zasoby w bibliotece mogą prezentować także instytucje nie związane z bibliotekarstwem kościelnym, gdy ich dzieła pasują do profilu  tego elektronicznego zbioru. Biblioteka FIDES została stworzona za pomocą oprogramowania dLibra.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 

Projekt zainicjowany przez Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Biblioteka oferuje dostęp do materiałów z dziedziny pedagogiki i innych pokrewnych dziedzin. Zasoby biblioteki obejmują podręczniki, publikacje AP, materiały konferencyjne, multimedia, monografie oraz druki z 19-20 wieku. Biblioteka oparta jest na oprogramowaniu dLibra.

Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych 

Prezentuje teksty z zakresu nauk przyrodniczych z wybranych polskich czasopism naukowych. Inicjatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Prasa w Internecie  Digitalizacja bibliotecznych zasobów piśmienniczych 

Strona umożliwia dostęp do archiwalnych czasopism „Tygodnika Ilustrowanego” i „Chimery”. Projekt nadzorowany przez Bibliotekę Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Serwisy Preprintowe 

Zbiór linków umożliwiających połączenie z serwerami preprintowymi, co pozwala na dostęp do najnowszych informacji naukowych. Strona administrowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, biblioteka realizowana jest w ramach projektu UNESCO. Prezentuje utwory literatury polskiej, noty biograficzne, szczegółowe opisy bibliograficzne, ilustracje.

Wirtualna Biblioteka Pamięć Miejsca 

Jest projektem prowadzonym przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. Biblioteka prezentuje wersje cyfrowe książek, artykułów i czasopism wchodzące w skład dziedzictwa kulturowego Lublina i regionu Lubelskiego.

Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej

Powstała pod koniec 2003 roku. Biblioteka udostępnia skrypty, publikacje, podręczniki, abstrakty, prace doktorskie, zbiory historyczne, starodruki.

Wirtualna Historia Książki 

Projekt pracownika Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Strona podejmuje temat historii książki i wszystkiego co z nią ściśle związane.

Zbiory Specjalne Biblioteki Jagiellońskiej

Publikuje  specjalne kolekcje Biblioteki Jagiellońskiej

Zbiory Zdigitalizowane Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prezentuje zbiory Biblioteki KUL, które zostały zdigitalizowane. W ich skład wchodzą czasopisma z 19 i 20 wieku, publikacje książkowe oraz album malarstwa polskiego.

Inicjatywy regionalne:

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa


Prowadzona jest przez powstałe w 2006 roku Konsorcjum DBC, a koordynatorem jest Politechnika Wrocławska. Zasoby DBC umieszczone zostały na serwerze Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego. Biblioteka udostępnia literaturę naukową, skrypty, podręczniki, czasopisma, muzykalia, rękopisy. Do stworzenia biblioteki posłużyło oprogramowanie dLibra.

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka pracuje na oprogramowaniu dLibra od października 2008 roku.

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa 

Powstała z inicjatywy Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze przy wsparciu władz wojewódzkich. W swoich zasobach elektronicznych udostępnia książki, bibliografię zawartości Rocznika Jeleniogórskiego, pocztówki oraz biogramy osób związanych z regionem jeleniogórskim. Biblioteka funkcjonuje na oprogramowaniu dLibra.

Kaszubska Biblioteka Cyfrowa 

Powstała na skutek zawarcia porozumienia w listopadzie 2005 roku pomiędzy Politechniką Gdańską, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Celem biblioteki jest udostępnianie materiałów związanych z kulturą kaszubską.

Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa 

Tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, Bibliotekę Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy oraz pozostałe biblioteki należące do Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem biblioteki jest wspieranie nauki, edukacji, turystyki oraz potencjału intelektualnego społeczeństwa. Biblioteka ma służyć naukowcom, studentom oraz wszystkim mieszkańcom regionu Kujaw i Pomorza. Zasoby biblioteki zostały podzielone na trzy główne grupy: regionalia, materiały dydaktyczne, dziedzictwo kulturowe. Biblioteka zbudowana jest w oparciu o oprogramowanie dLibra.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa 

Udostępnia materiały związane z kulturą Małopolski, publikacje naukowe i edukacyjne. Głównymi inicjatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Serwis działa w oparciu o oprogramowanie dLibra.

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 

Udostępnia materiały związane z Nową Hutą. Projekt Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Projekt zainicjowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejskią Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Biblioteka pracuje na oprogramowaniu dLibra.

Podlaska Biblioteka Cyfrowa 

Udostępnia zasoby związane z regionem Podlasia, Suwalszczyzny oraz ziemi Łomżyńskiej. Zasoby te zawierają grafiki, dokumenty kartograficzne, skrypty oraz podręczniki dla studentów. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra. Inicjatorami projektu są: Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Biblioteka Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Sanocka Biblioteka Cyfrowa

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka. Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra.

Śląska Biblioteka Cyfrowa 

Jest projektem stworzonym przez Bibliotekę Śląską oraz Uniwersytet Śląski na mocy porozumienia zawartego w lipcu 2006 roku. Celem projektu jest prezentacja w sieci kultury śląskiej. Zasoby biblioteki zawierają podręczniki, skrypty, zabytki piśmiennictwa. Biblioteka oparta jest na oprogramowaniu dLibra.

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Obecnie trwają testy (11-2008)

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 

Udostępnia podręczniki, skrypty, zabytki piśmiennictwa regionalnych bibliotek. Biblioteka pracuje na oprogramowaniu dLibra. Celem projektu jest zbudowanie ogólnodostępnej kolekcji cyfrowej powiatu wejherowskiego. Koordynatorem projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

Inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych i Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia materiały cyfrowe z czterech segmentów: edukacyjnego, dziedzictwa kulturowego, regionalnego, muzykaliów. Biblioteka oparta jest na oprogramowaniu dLibra.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 

Współtworzona jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze im. C. Norwida. Celem biblioteki jest umożliwienie czytelnikom szybkiego dostępu do zasobów piśmienniczych, źródeł wiedzy, materiałów edukacyjnych, zabytków kultury piśmienniczej oraz materiałów regionalnych. Biblioteka stworzona została za pomocą oprogramowania dLibra.

Inicjatywy narodowe:

Pamięć Świata 

Multimedialna prezentacja  pokazująca polskie obiekty archiwalne i biblioteczne proponowane do  światowej listy programu UNESCO „Memory of the Word”. Prezentacja umieszczona została na stronie internetowej Archiwum Państwowego.

Polska Biblioteka Internetowa 

Projekt rządowy mający na celu ułatwienie dostępu do różnorodnych publikacji w języku polskim za pośrednictwem Internetu. W 2007 roku działalność PBI została przerwana, a instytucją odpowiedzialną za kontynuowanie tej inicjatywy od czerwca 2008 roku stała się Biblioteka Narodowa.

Skarby Dziedzictwa Narodowego 

Publikowane materiały obejmują rękopisy, ryciny, fotografie, obrazy, mapy, pieczęcie. Celem serwisu jest prezentacja za pomocą Internetu w postaci elektronicznej tych zasobów. Współpraca instytucji posiadających te zasoby ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Instytucją odpowiedzialną za ten projekt jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.

Kolekcje cyfrowe:

Atari Online.pl 

Serwis prowadzony i stworzony  przez entuzjastów mikrokomputera Atari. Biblioteka serwisu udostępnia w formacie djvu archiwalne numery nieistniejącego czasopisma komputerowego Bajtek, czasopismo Świat Atari oraz Moje Atari.

Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space 

Pomysłodawcą biblioteki jest były pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Kontynuacja  projektu biblioteki została wstrzymana z powodów technicznych w 2001 roku. W dniu dzisiejszym autor przygotowuje przeniesienie projektu do nowego środowiska technicznego. Prawdopodobnie pod koniec roku 2008 ruszy nowa odsłona biblioteki.

Biblia Tysiąclecia 

Jest cyfrowym wydaniem Pisma Świętego przygotowanym przez Zespół Informatyki Papieskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład wydania wchodzą mapy, tablice chronologiczne, słownik.

Czytelnia Onet.pl 

Publikuje artykuły, zapowiedzi, nowości wydawnicze, wywiady oraz fragmenty książek w postaci cyfrowej.

Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy 

Wspólny projekt Creative Commons Polska, Baz Tech oraz Muzeum Historii Polski. Celem projektu jest gromadzenie, przechowywanie oraz powszechne bezpłatne udostępnianie materiałów naukowych.

Dyrekcja

Jest portalem stworzonym i prowadzonym przez Andrzeja Góralczyka twórcę Otwartego Uniwersytetu Space. Portal Dyrekcja udostępnia szeroko pojętą wiedzę menedżerską oraz daje możliwość wymiany opinii. Biblioteka portalu podzielona została na kilka grup tematycznych: artykuły o zarządzaniu, encyklopedia technik organizatorskich, narzędzia menedżerskie i inne.

EBOOK.pl 

Poświęcony tematyce książek elektronicznych. Udostępnia darmowe książki elektroniczne, prezentuje sprzęt oraz oprogramowanie. Serwis powiązany jest z BOOKINI.pl

Exlibris Biblioteka Internetowa 

Zawiera zbiór literatury Polskiej oraz obcej w formie książek elektronicznych.

Fabrica Librorum 

Biblioteka  literatury polskiej i obcej, jest serwisem pisarzy i poetów prezentujących swoje teksty.

Internetowa Biblioteka Historyczna 

Udostępnia prace magisterskie, artykuły, opracowania, recenzje poświęcone historii. Serwis powstał w 2001 roku z inicjatywy absolwentów Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.     

Książki

Portal tematyczny Wirtualnej Polski. Prezentuje zapowiedzi, nowości, konkursy, felietony, recenzje.

Literatura

Portal udostępniający książki w postaci elektronicznej. Korzystanie z serwisu odbywa się za pomocą katalogu bezpłatnego oraz płatnego do korzystania z którego niezbędne jest wykupienie abonamentu.

Portal Wiedzy Onet.pl 

serwis należący do portalu Onet.pl. W skład serwisu wchodzą encyklopedie, słowniki, kursy, czasopisma, biblioteka. Biblioteka udostępnia teksty lektur szkolnych w wersji elektronicznej oraz fragmenty pozycji popularnonaukowych.

Projekt Mickiewicz w Sieci 

Jest inicjatywą skompletowania i udostępniania w Internecie dzieł Adama Mickiewicza. Projekt jest inicjatywą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na stronie głównej widnieje informacja o zaprzestaniu kontynuacji tego przedsięwzięcia.

Poezja Polska Internetowy Serwis Poetycki 

Ma na celu promocję polskiej poezji w sieci Internet. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość prezentowania swojej twórczości oraz brania udziału w dyskusjach. Autorami strony są publicyści, poeci, pisarze, poloniści.

Polskie Dzieła Literackie w nowozelandzkich zasobach internetowych

Strona zawierająca elektroniczne wydania utworów polskich klasyków,  starodruki biologiczne, poezję emigracyjną, polonica nowozelandzkie oraz publikacje własne Romana Antoszewskiego autora strony.

Skarbnica Literatury Polskiej 

Udostępnia teksty literackie podzielone na okresy literackie. Dostępny jest także przewodnik encyklopedyczny.

Staropolska

Biblioteka utworów literatury staropolskiej. Adresowana jest zwłaszcza do studentów kierunków humanistycznych.

Tajemnice Atari 

Archiwum nieistniejącego od lat czasopisma komputerowego Tajemnice Atari. Na stronie dostępne są wszystkie numery tego czasopisma w wersji djvu oraz html.

Wirtualna Biblioteka Inżyniera 

Prywatne przedsięwzięcie Andrzeja Tomany. Serwis gromadzi oraz udostępnia zasoby przydatne dla naukowców oraz studentów ze środowisk technicznych.

Wirtualna Biblioteka Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal

Prezentuje materiały związane z ekonomią. Materiały udostępniane są w formacie PDF.

Wirtualna Biblioteka Czasopism IT 

Znajduje się na stronie internetowej Radosława Sokoła absolwenta Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Biblioteka prezentuje archiwalne numery czasopism Komputer oraz Mikroklan.

Wolne Lektury 

Portal prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska przy wsparciu firny Prokom Software S.A. Udostępnia teksty lektur szkolnych podzielone na autorów, okresy literackie oraz rodzaje i gatunki literackie. Reprodukcje cyfrowe wykonane zostały przez Bibliotekę Narodową.