Publikacje elektroniczne dotyczące dygitalizacji

Nie działa link? Skopiuj tytuł i użyj wyszukiwarki Google

Adamiec Witold

Wydawcy i wydawnictwa elektroniczne w Polsce

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf

Bartoszewicz Fabiańska Bożena

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-03.html

Bednarek-Michalska, Bożena

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – pragmatyka tworzenia biblioteki cyfrowej

http://www.ebib.info/2006/77/michalska.php

Bednarek-Michalska, Bożena

Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy

http://www.ebib.info/2006/74/michalska.php

Bednarek-Michalska, Bożena

IBUK – książka elektroniczna

http://www.ebib.info/2007/85/a.php?michalska

Bednarek-Michalska, Bożena

Fundusze na budowanie zasobów elektronicznych w Polsce

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?b

Bednarek-Michalska, Bożena

Biblioteki Cyfrowe Opinia i komentarz dla MNiI do dokumentu i2010 Digital Libraries COM (2005) 465, Brussels 30.09.2005

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/bednarek-michalska_szczepanska.php

Bezzubik Edyta

Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa

http://www.ebib.info/2006/74/bezzubik.php

Blueggel Bruno

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/blueggel.html

Borek Piotr

Literatura staropolska w Internecie

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt7/borek.html

Butkiewicz Marian

Biblioteka wirtualna. Mit staje się rzeczywistością

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/butkiewicz.php

Chlewicka Aldona

Prezentacja średniowiecznych rękopisów na francuskich stronach Internetowych

http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/chlewicka.pdf

Czyżak Dominika

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – stan zaawansowania realizacji projektu ZPORR

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/czyzak.php

Czyżak Dominika, Szturo Grzegorz

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - problemy i zagadnienia związane z realizacją I etapu jej rozwoju

http://www.ebib.info/2006/81/a.php?czyzak_szturo_rakowska

Dobrzyńska-Lankosz Ewa

Polska Biblioteka Internetowa

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/lankosz.php

Dobrzyńska-Lankosz Ewa

Elektroniczna archiwizacja jako jedna z metod ochrony zbiorów bibliotecznych

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/24/lankosz.html

Domowicz Iwona, Kalota Tomasz

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

http://www.ebib.info/2006/74/domowicz_in.php

Drabek Aneta, Koziara Andrzej

Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a systemy ochrony sieci komputerowych

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/66/drabek.php

Drabek Aneta, Pulikowski Arkadiusz

Rozwój i funkcjonowanie bazy danych Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne po dwóch latach doświadczeń

http://www.ebib.info/2007/90/a.php?drabek_pulikowski

Drotos Laszlo

Wirtualna podróż po Węgierskiej Bibliotece Elektronicznej

http://www.ebib.info/2007/90/a.php?drotos

Dryzek Helena

Internauta w bibliotece

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dryzek.php

Dudziak Danuta, Wojtasik Urszula Anna

Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną?

http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dudziak_wojtasik

Fiech Agata

Elektroniczny transfer wiedzy – repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organizacyjne i prawne XI edycja konferencji z cyklu „Archiwizacja i digitalizacja”

http://www.ebib.info/2006/78/a.php?fiech

Filipowicz Anna

Jaka biblioteka elektroniczna…

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2006.pdf

Filipowicz Anna

eContent

http://ebib.oss.wroc.pl/2002/39/sprecont.php

Ganińska Halina

Nowe rozwiązania w zarządzaniu biblioteką naukową w kontekście informacji elektronicznej - ogólna refleksja.

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e016-06.html

Garrod Penny

Książki elektroniczne w bibliotekach brytyjskich: aktualna sytuacja

http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/garrod.php

Glanzner Peter

Od biblioteki tradycyjnej do biblioteki hybrydowej

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/glanzner.html

Góralska Małgorzata

Książka on-line Próba objaśnienia zjawiska

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php

Góralska Małgorzata

Książka drukowana wobec przekazu elektronicznego

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/goralska.html

Górny Mirosław, Skutecki Jakub

Problemy udostępniania zbiorów ikonograficznych w bibliotekach cyfrowych

http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/gorny.pdf

Hollender Henryk

Biblioteki cyfrowe w Polsce: warunki i zagrożenia

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/hollender.php

Janczewska-Sołomko Katarzyna

Digitalizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej

http://www.ebib.info/2006/78/a.php?janczewska

Janczewska-Sołomko Katarzyna

Digitalizacja dóbr kultury z moskiewskiej perspektywy

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf

Janowska Maria

Warsztaty "Informacja elektroniczna a prawo autorskie" 30.09 - 1.10

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-08.html

Janowska Maria

Gromadzenie publikacji elektronicznych - o czym należy pamiętać?

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/janowska.html

Jazdon Andrzej

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - konieczność czy "zabawa"?

http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/jazdon.pdf

Kalota Tomasz

Skanowanie mikrofilmów i mikrofisz (mikroform)

http://www.centrix.pl/porady/skanmf.html

Kalota Tomasz

Propozycja zorganizowania systemu udostępniania zbiorów specjalnych w postaci elektronicznej.

http://www.kalota.centrix.pl/digitalizacja.html

Kalota Tomasz

Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych

http://www.ebib.info/2006/74/kalota.php

Karciarz Magdalena

Badanie źródeł e-informacji

http://www.ebib.info/2007/84/a.php?karciarz

Katrien Amse, Anne

Zabezpieczanie historycznych zasobów dla przyszłości - archiwum cyfrowe holenderskiej biblioteki narodowej

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/amse.php

Kocikowski Andrzej

Akademicka Biblioteka Internetowa (ABI)

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/kocikowski.php

Kocójowa Maria

Znaczenie dla badań naukowych digitalizacji obiektów kultury i zamieszczania ich artefaktów w Internecie

http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/kocojowa.pdf

Kołodzińska Ewa

Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych - stan obecny i perspektywy

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php

Komperda Anna, Radwański Aleksander

II konferencja Internet w bibliotekach - łączność, współpraca, digitalizacja Wrocław, 23-26 września 2003

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/iwb2.php

Komperda Anna, Wróbel Jolanta

Internet Librarian International 2001

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/22/internetlibr.html

Kowalska Małgorzata

Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich - próba oceny doświadczeń krajowych

http://www.ebib.info/2006/81/a.php?kowalska

Krośniak Marek

Stare i nowe - Sieciowe zasoby informacyjne w Bibliotece Jagiellońskiej

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/krosniak.html

Krysiak Ewa

Stosowanie metadanych do charakterystyki dokumentów elektronicznych

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf

Krysiak Ewa

Polskie sieciowe czasopisma elektroniczne - wykaz źródeł

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2002.pdf

Krysiak Ewa

E-book - rewolucja informacyjna?

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2003.pdf

Krysiak Ewa

Biblioteka cyfrowa w Millenium Silver

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf

Krysiak Ewa

Biblioteczne wystawy wirtualne

http://www.bn.org.pl/doc/b_2_2002.pdf

Lipińska Alicja

Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego - digitalizacja, renowacja i konserwacja zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/digital.php

Lipińska Dorota

XI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych: W poszukiwaniu cyfrowych informacji

http://www.ebib.info/2007/84/a.php?lipinska

Lipińska Dorota, Sawicka Dagmara

Cyfrowy świat bibliotek – problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe” – sprawozdanie z seminarium

http://www.ebib.info/2006/74/lipinska_sawicka.php

Lis Remigiusz

Od druku do bitów, czyli o digitalizacji systemów bibliotecznych

http://www.ebib.info/2006/74/lis.php

Litewka Krystyna

Skarby archiwów polskich i archiwalia miast polskich w Internecie

http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/litewka.pdf

Maciejewska Łucja, Moskwa Krzysztof

Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim

http://www.ebib.info/2007/84/a.php?maciejewska_moskwa

Maciejewska Łucja, Urbańczyk Barbara

Promocja i wykorzystanie czasopism elektronicznych. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/maciejewska.html

Michalska Maria

Opracowywanie dokumentów elektronicznych w BN

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf

Mikołajska Aleksandra

GAZETY - Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja Konferencja międzynarodowa (Poznań, 19-21 października 2006)

http://www.ebib.info/2007/82/a.php?mikolajska

Mikołajska Aleksandra, Marcinkowski P.

Od tradycyjnego zasobu czasopism do e-zasobu

http://www.ebib.info/2006/74/mikolajska_marcinkowski.php

Miller Maria, Mroczek Ełżbieta

Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych

http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek

Murzynowska Danuta, Potęga Joanna

Nie tylko biblioteka cyfrowa … - rzecz o bibliotecznych wystawach wirtualnych

http://www.ebib.info/2006/81/a.php?murzynowska_potega

Nahotko Marek

Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych

http://www.ebib.info/2006/74/nahotko.php

Nahotko Marek

Stare i nowe standardy opisu dokumentów elektronicznych

http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/nahotko.php

Nahotko Marek

Metadane dla czasopism elektronicznych

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/nahotko.html

Nahotko Marek

Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html

Nahotko Marek

Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji

http://www.ebib.info/2006/80/a.php?nahotko

Ogonowska Anna

Jak informować o Internecie, czyli kilka uwag na temat pracy informacyjnej z dokumentami elektronicznymi

http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/ogonowska.php

Osińska Veslava

Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych

http://www.ebib.info/2006/77/osinska.php

Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna

Dokumenty elektroniczne w bibliotekach narodowych

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf

Pawska Beata, Szymorowska Teresa

Projekt linii technologicznej digitalizacji dokumentów bibliotecznych - projekt menedżerski

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/21/pawska.html

Pearson David

Digitalizacja - czy istnieje jakaś strategia?

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/pearson.php

Piotrowska Ewa, Zając Renata

Systemy elektronicznego dostarczania dokumentów

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/21/sysele.html

Piotrowska Ewa, Zając Renata

Polskie biblioteki cyfrowe

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/bib_cyf.html

Piotrowska Ewa, Zając Renata

Internet w bibliotekach — łączność, współpraca, digitalizacja

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/16/internet.html

Piotrowska Ewa, Zając Renata

Elektroniczne czasopisma z pedagogiki i nauk pokrewnych dostępne w Bibliotece Głównej AP

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt7/e_czasop.html

Piotrowska Ewa, Zając Renata

Elektroniczne bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AP

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt8/inf_nauk.html

Potęga Joanna

Stan rozwoju polskich bibliotek cyfrowych

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2006.pdf

Potęga Joanna

Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism – przegląd koncepcji

http://www.ebib.info/2006/74/potega.php

Potęga Joanna

Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf

Potęga Joanna

Cyfrowy serwis informacyjny w bibliotece

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/potega.php

Potrzebnicka Ewa

Otwarcie pracowni digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowej

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf

Pulak Irena

Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/12/pulak12.html

Puszkiewicz urszula

Elektroniczne kopie w bibliotece

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-06.html

Putko Joanna

Ogólnopolska konferencja "Problemy ochrony zbiorów i systemów komputerowych w bibliotekach"

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/putko.html

Radwański Aleksander

Biblioteki w ePolsce Dramat w trzech odsłonach

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/radwanski.php

Radwański Aleksander

Biblioteka wirtualna - problemy definicyjne

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e008-02.html

Ratkowska Jadwiga

Kiedy powstanie Pomorska Biblioteka Cyfrowa?

http://www.ebib.info/2006/74/ratkowska.php

Sapa Remigiusz

Profesjonalna informacja w Internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna Kraków 31.05-1.06.2004

http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/sapa.php

Sapa Remigiusz

Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji: teoria i praktyka. Kraków 4-5 czerwca 2001

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/epubl.html

Stachowska-Musiał Ewa

O digitalizacji zbiorów bibliotecznych

http://www.bn.org.pl/doc/b_2_2005.pdf

Stanisławska-Kloc, Sybilla

Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e

Stepowicz Marek

Czasopisma w Internecie

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e002-07.html

Szaniawska Lucyna

Bibliotekarze-kartografowie o digitalizacji map

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2004.pdf

Szczepańska Barbara

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Electronic Imaging & the Visual Arts" EVA 2001 - Warsaw

http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/eva2001.html

Szczepańska Barbara

Dziedzictwo cyfrowe - zarządzanie prawami

http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/szczepanska.php

Szczepańska Barbara

Analiza stosowania Copyright w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/szczepanska.php

Szczepańska Barbara, Filipowicz Anna

Wywiad z Zygmuntem Bartłomiejem Dankiem z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/danek.php

Ślaska Katarzyna, Potęga Joanna

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

http://www.ebib.info/2006/81/a.php?slaska_potega

Śliwińska Elwira

Zestawienie źródeł na temat opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-05.html

Śliwińska Elwira

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-04.html

Tadeusiewicz Ryszard

Jak wykorzystać cyfrowe obrazy?

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/tadeusiewicz.html

Tchórzewska-Kabata Halina

O niektórych dylematach digitalizacji (także wydawniczych)

http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf

Tchórzewska-Kabata Halina

Digitalizacja zbiorów - nowe obowiązki i szanse naukowej współpracy bibliotek

http://www.bn.org.pl/doc/b_2_2005.pdf

Urbaniec Marta

Open Content Alliance – cyfrowa biblioteka dla wszystkich

http://www.ebib.info/2006/73/urbaniec.php

Werla Marcin

DLibra - Sprostowanie

http://www.ebib.info/2007/83/a.php?werla

Wichlińska Ewa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - udział i doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

http://www.ebib.info/2006/81/a.php?wichlinska

Wielowiejska Janina

Rola digitalizacji w ochronie zbiorów na podłożu papierowym

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf

Witt Piotr

Cywilizacja cyfrowa

http://www.ebib.info/2006/78/a.php?witt

Zakrzewska Zuzanna

Sprawozdanie z II Seminarium z cyklu Infobroker Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji

http://www.ebib.info/2007/85/a.php?zakrzewska

Zawado Hanna

Elektroniczne wydawnictwa ciągłe w bibliotekach

http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf